เรื่องน่าสนใจ

วันอังคาร, พฤศจิกายน 15, 2548

ยกย่องท่านพุทธทาสบุคคลสำคัญของโลก

ยกย่องท่านพุทธทาสบุคคลสำคัญของโลก“

ยูเนสโก”ยกย่องท่านพุทธทาสภิกขุเป็นบุคคลสำคัญของโลก”จาตุรนต์”เผยเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับคนไทยเพราะในช่วง 43 ปีประเทศไทยมีบุคคลที่ได้รับการประกาศยกย่องมาแล้ว 18 ราย เตรียมจัดงานฉลองใหญ่

จากการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสห ประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการบรรจุรายการเฉลิมฉลอง บุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์ สำคัญทางประวัติศาสตร์ของยูเนสโก ประจำปี 2549-2550 ด้วยนั้น นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติประกาศยกย่องพระ ธรรมโกษาจารย์ หรือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ให้ เป็นบุคคลสำคัญของโลก และจะมีการจัดงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลของท่านในวันที่ 27 พ.ค. 2549 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย เพราะนับจากปี 2505 มาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 43 ปี ประเทศไทยมีบุคคลที่ได้รับการประกาศยกย่องและได้ร่วมฉลองบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ถึง 17 รายมาแล้ว และเมื่อรวมท่านพุทธทาสก็จะเป็นรายที่ 18

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ การเสนอให้ยูเนสโกพิจารณายกย่องพระธรรมโกษาจารย์เป็นบุคคลสำคัญและให้มีการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 100 ปีชาตกาลนั้น เริ่มต้นจากประธานมูลนิธิเสถียรโกเศศ นาคะประทีป ได้ เคยทำหนังสือถึงตนเมื่อครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 เพื่อขอให้ช่วยผลักดันเสนอชื่อท่านพุทธทาส ต่อยูเนสโก ตนจึงได้ทำหนังสือถึง ดร.อดิศัย โพธารามิก รมว.ศึกษาธิการในขณะนั้นเพื่อขอให้พิจารณาตามที่มูลนิธิเสนอ หลังจากนั้นประมาณต้นปี 2548 ดร.อดิศัยก็ได้ทำบันทึกไปถึงยูเนสโก จนกระทั่งในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกเมื่อวันที่ 3-21 ต.ค. ก็ได้มีมติประกาศยกย่อง ดังกล่าว

"นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีของประชาชาติชาวไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวพุทธ เพราะท่านพุทธทาสเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ให้หลักธรรม คำสอนที่มีคุณค่าอย่างสูง และได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างดีตลอดชีวิตของท่าน จนเป็นที่รู้จักดีของคนไทยทั่วประเทศและยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกด้วย สำหรับการเฉลิมฉลองนั้นถึงแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการเตรียมการไว้แล้วโดยเป็นการรวมลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาร่วมกันทำงาน แต่กระทรวงศึกษาธิการก็คงจะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง โดยการเฉลิมฉลองคงจะไม่ใช่การจัดมหรสพ แต่จะเป็นการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมวิชาการ หรือนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแพร่หลักธรรม" นายจาตุรนต์ กล่าว.

เดลินิวส์